top of page

Spēka vietas dabā - kāpēc turp doties?
Šis raksts būs neliels ievads, redzējums kā atpazīt spēka vietas un kāpēc būtu vēlams turp doties. Tā nav vienīgā un galīgā patiesības, taču iespējams, ka šis stāsts var iedrošināt, atgādināt, iedvesmot kādu, kurš ir aizmirsis par savu saikni ar dabu un kuram spēka vietu apmeklējums var būt ļoti nepieciešams un dziedinošs instruments šajā laikā.


Spēka vietas dabā man pašai kā tēma, virziens ir atnākusi pavisam nesen – jeb precīzāk šogad. Šogad Visums pavisam nejauši mani aizveda uz vienu, tepat Latvijā esošu dabas spēka vietu un tikai pēc tam sāku pētīt un izzināt spēka vietu būtību dziļāk, to nozīmi un cilvēka – spēka vietas mijiedarbību. Vislabākais veids ka to pētīt - ir izzināt un sajust caur sevi pašu.


Kas ir spēka vieta? Spēka vietas var būt daudz un dažādas, visbiežāk tās tiek asociētas ar svētvietām – ar kādu pilskalnu, koku, avotu vai akmeni, par šīm vietām bieži vien ir sacerētas kādas teikas, nostāsti, mistisku atgadījumu un notikumu apraksti. Tas liecina par to, ka šo vietu nozīmīgumu cilvēks ir ievērojis arī pirms tam, taču ne viss ir bijis izskaidrojams un saprotams. Spēka vietas ir sastopamas arī kalnos, kalnainos reģionos, kur cilvēka mijiedarbība uz dabu ir bijusi mazāka un kur daba ir vairāk spējusi saglabāt savu autentiskumu.


Turpmākais apraksts ietvers stāstījumu, skaidrojumu par divu veidu enerģijām dabā, kuru kombinācija ir sastopama spēka vietās un kāda ir to loma, nozīme.

Ūdens āderes. Ierastais redzējums par ūdens āderēm ir pārsvarā negatīvs. Ilgstoša dzīvošana, būšana vidē, kur ir spēcīgs ūdens āderu vai to krustpunktu strāvojums tiek uzskatīts par nevēlamu, jo tas cilvēkam “iedodot” slimības, veselības kaitas. Šo redzējumu gribētu izskaidrot, jo ne vienmēr “sliktais” ir tik slikts, it sevišķi, ja tas ir dabas dots un veidots. Ūdens āderēm ir ļoti spēcīga, attīroša enerģija, kura uz cilvēka enerģētisko lauku iedarbojās attīroši. Tāpēc ir patiesība tajā, ka ilgstoši uzturoties un dzīvojot šādu spēcīgu, attīrošu enerģiju klātbūtnē var rasties diskomforts fiziskajā ķermenī. Jo cilvēkam mijiedarbojoties ar šo enerģiju ļoti intensīvi un spēcīgi notiek attīrīšanās process – tiek paceltas negatīvās, sakrājušās enerģijas. Tā kā mūsu katra negatīvās sajūtas, domas kuras veidojam, ģenerējam diendienā, galvenokārt neapzināti, mēdz nogulsnēties jeb uzkrāties noteiktās vietās fiziskajā ķermenī, tad pie ūdens āderes iedarbības arī fiziskais ķermenis šo sāk izjust caur diskomfortu, tādējādi norādot uz vietām ķermenī, kurā ir izveidojies uzkrājums. Un ne pie vainas ir ūdens ādere tam, ka mums ir sākusies sāpe ķermenī, bet gan neizpratne par to, ka tas ir kaut kas mūsu pašu saveidots, kas ir jāizprot un jāizzina, jāatrod sevī "domu" veidotais mehānisms, kurš to ir saveidojis. Vienkāršākais ceļš cilvēkam vienmēr ir bijis atrast vainīgo kaut kur ārpasaulē, tāpēc arī ūdens āderes ir izpelnījušās negatīvo pieskaņu. Pētot spēka vietu uzbūvi, ļoti spēcīgās dabas spēka vietās ir ūdens āderu klātesamība. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tai ir noteikta funkcija jeb uzdevums, vispirms attīrīt cilvēka enerģētisko lauku, lai tālāk to var piepildīt ar kaut ko citu. Tāpat kā pilnā trauciņā nav iespējams ieliet neko vairāk par to, kas tur jau ir, arī enerģiju ziņā, nekas cits nevar ienākt cilvēka enerģētiskajā laukā, ja tas jau ir pilns un pārblīvēts. Lielākoties ikdienā mēs paši to pārblīvējam ar zemo vibrāciju enerģijām, tāpēc ūdens āderu enerģijas uzdevums ir attīrīt, atbrīvot vietu kaut kam jaunam. Vietās ar ūdens āderēm un to tuvumā mēdz būt avotu iztekas virszemē. Tā ir kā pazīme, pēc kuras var atpazīt ūdens āderes klātesamību. Dodoties uz spēka vietu, secīgi šī vieta būtu pirmā, kura jāapmeklē un jāizstaigā ar nolūku, lai attīrītos. Lai ieguvumus būtu lielāks, vēlams staigāšanas procesā fokusēties katram pašam uz sevi, sajust kādu sajūtu vai arī vairākas sajūtas, šī vieta liek pārdomāt, pie kādām domām, notikumiem un sajūtām tā liek atgriezties, tādā veidā ir iespēja apzināties, kas ir katra paša veidotās negatīvās enerģijas. Ūdens āderu lauka ietekmē ir iespēja vairāk un dziļāk apzināties iekšējos mehānismus, kuriem mēs ticam un pateicoties kuriem ģenerējam sevī noteiktās sajūtas un domas. Un ja uz ūdens āderēm paskatās no šāda skatu punkta, tad tās ir unikālas dabas dotas spēka enerģijas, kuras patiesībā mums ļoti var palīdzēt. Ir tikai jāizprot, ka, jā, šāda vide var raisīt diskomfortu. Bet, ja uz šādu vietu dodamies ar nolūku saprast un izzināt sevi, tā ir unikāla vieta un veids, kurš mums dod iespēju atbrīvot un attīrīt sevi no tā, kas mums visticamāk traucē un no kā laiks atkabināties iekšējā pasaulē. Bieži vien dabā izstaigājot šādu vietu, fiziskajās sajūtās šķiet, ka ir iestājies miers, sakarsušo prātu kaut kas ir apstādinājis un prātā ir iestājies patīkams tukšums, mieram un tukšum var klāt nākt sajūta, ka fiziskais ķermenis ir ļoti patīkami atslābis.


Uguns āderes. Jeb saukta arī par visuma enerģiju. Vieta, kur ir uguns āderes tā ir vieta ar augstu vibrāciju enerģiju. Ja esi redzējis dabā kokus, kuriem ir vairāk nekā viens stumbrs, piemēram daudzu žuburu liepas vai lielu, senu ozolu audzes (bieži vien spēka vietās izkārtoti aplī), tad šajā vietā visdrīzākais ir šī spēcīgā visuma enerģija. Uguns āderes klātbūtnē mēdz būt arī lieli akmeņi vai akmeņu krāvumi. Kāpēc tā? Akmens ir svarīgs, spēcīgs informācijas nesējs. Informācija ir enerģija, uguns āderēm raksturīgā gaismas enerģija ir ar augstu vibrāciju. Spēka vietas visbiežāk arī kombinējās ar spēcīgiem kokiem, lieliem akmeņiem, turklāt bieži vien novietojums ir uz kalna vai pakalna. Vietu, kur ir uguns āderes, ieteicams izstaigāt, tur būt pēc ūdens āderu attīrošā posma. Tad enerģētiskajā laukā ir iespēja ienāk visuma enerģijai, kaut kam jaunam. Ko darīt uguns āderu vietās? Pamatu pamatā katram ir jāklausa savai sajūtai. Tā kā uguns āderes nav ar vienādu strāvojumu visur, tad spēka vietā jāapstājas un jāpaviesojas tajā punktā, kur pēc savām sajūtām visvairāk patīk. Tieši tur ir arī tas punkts, kuru enerģiju dotajā brīdī katram cilvēkam vajag visvairāk. Uguns āderes epicentrā enerģijas strāvojums ir visspēcīgākais un tālāk no tā, apļu veidā izkārtojās mazāk spēcīgi visumu enerģija avoti. Taču jāņem vērā, ka ne vienmēr mums vajag spēcīgāko un stiprāko šīs enerģijas plūsmu - svarīgi ir būt un atrasties tur pēc savas sajūtas! Uguns āderu vietās ieteicams izvirzīt nolūku dažādām jomām, kurām gribētos atrast risinājumus, pārdomāt jomas un jautājumus, kuri ir neskaidri un kuros gribētu izmaiņas, ieteicams sapņot un domāt par iecerēm, vēlmēm, idejām. Jo šo vietu maģija ir tajā, ka daudzām mūsu dvēseles vēlmēm var atnāk risinājumi, ja vien tās būsim patiesi noformulējuši un patiesi gribējuši. Pēc šādu vietu apmeklējuma var būt priecīgs, pacilāts noskaņojums, ne vienmēr un ne uzreiz atnāks atbilde, risinājums vai piepildījums, tas var notikt arī dažas dienas vēlāk. Kā pēkšņa atklāsme par to, kas jādara un kā jādara, lai virzītos uz priekšu. Šīs enerģijas pieskāriens atnāk kā pēkšņa atklāsme, kuru it kā jau sen esi zinājis, tikai biji aizmirsis, vai arī tā atnāk kā doma, atklāsme, par kuru nekad nebiji iedomājies, taču zini ka tā ir absolūta patiesība no dziļuma.


Jo mazāk skarta, cilvēka pārveidota ir spēka vietas vide, jo tā būs spēcīgāka, abu šo unikālo dabas enerģiju ietekme uz cilvēku daudz dziļāka. Un abu šo enerģiju klātesamība ir vienlīdz svarīga, lai spēka vietas apmeklēšanas rituāls dotu dziļu, dziedinošu, spēcinošu sajūtu katram atnācējam. Spēka vietu atklāšana katram pašam priekš sevis ļauj atjaunot saikni ar dabu un dabā mītošo. Jo biežāk apmeklējam spēka vietu, jo vairāk varam iemācīties savstarpējo mijiedarbību, izprast savas sajūtas, sajust ceļu pie sevis un izveidot saikni ar dabas gariņiem, kuri mitinās dabas telpā. Tas ir arī process, caur kuru mācīties iet dabā ar cieņu, ar dziļāku izpratni, ka mēs katrs tur esam ciemiņš, kurš atnācis pēc viedas palīdzības un padoma. Klusuma rituāls spēka vietā ar laiku var kļūt par neatņemamu sevis sakārtošanas, atjaunošanās un dziedināšanās rituālu.


Šis pārdomu raksts par spēka vietām, to nozīmi, manī ir tapis caur pateicības sajūtu - kā spēcīgs atgādinājums par to vērtību, kura ienākusi manā pasaulē. Paldies Visumam par šī gada dāvanu - atklāsmēm un iespējām paviesoties dabas spēka vietās un sajust tās no daudz dziļāka un spēcīgāka skatu punkta! Paldies Visumam par iespēju spēka vietu apzināties kā unikālu instrumentu sevis izziņai. Paldies līdzcilvēkiem, kuri palīdzēja līdz šīm atklāsmēm nonākt.Comments


bottom of page