Iepazīsimies

Šajā lapā mītošie stāsti, atziņas un domas ir domātas tiem, kuriem nepieciešama iedvesma, kuri meklē veidus kā sev palīdzēt pārmaiņu laikā – gan šajā kopējā globālajā, gan sev vien zināmā individuālā dzīves posmā. Šīs lapas vēstījums ir domāts tiem, kuri sajūt sevi un planētu “zeme” kā vienotu veselumu, kuri nojauš to, ka daba var būt spēcīgs instruments sevis sakārtošanai, pilnveidošanai un dziedināšanai. Šī lapa ir iespēja paraudzīties uz piedzīvojumu no citāda skatu punkta un var kalpot kā iedrošinājums visiem, kuriem ir tuvs piedzīvojumu meklētāja gars. Šeit mīt stāsti un apraksti par to, kā piedzīvojums var palīdzēt iepazīt sevi, mainīt sevī iestigušos uzstādījumus, darot to priecīgā un aizraujošā veidā  - gan tuvākā, gan tālākā piedzīvojumā!

Lai katra diena ir kā piedzīvojums!

IMG_20211002_102057.jpg